Na wydziałach: Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz Geografii i Geologii UJ realizowany jest projekt Wysokiej jakości staże zawodowe rozwijające kompetencje dla studentek i studentów kierunków biologicznych i nauk o Ziemi UJ