Numer identyfikatora przy adresie miejsca stażu odpowiada identyfikatorowi harmonogramu w tabeli poniżej.

 

ADRESY MIEJSC STAŻY

HARMONOGRAMY PRACY