Informujemy, iz decyzje o (nie)zakwalifikowaniu do projektu stażowego zostały przesłane mailowo na adresy podane w aplikacjach.

Zapraszamy studentki i studentów ostatniego roku studiów drugiego stopnia kierunków:

 

Biologia;

Zarządzanie zasobami przyrody;

Geografia;

E-gospodarka przestrzenna;

Geologia;

 

do aplikowania na płatne staże zawodowe w firmach i instytucjach krajowych. Poniżej zamieszczamy komunikat o pierwszym naborze oraz wymagane dokumenty:

 

Komunikat o rozpoczęciu I naboru;

Regulamin projektu (pdf!)

Regulamin rekrutacji (pdf!)

Formularz R03 (docx) Uwaga! Prosimy przed złożeniem formularza udać się do odpowiedniego sekretariatu ds. studenckich celem potwierdzenia średniej ocen.

Formularz R02 (docs)

Lista pracodawców (pdf)