Kierownik projektu:
dr Maciej Kania (Instytut Nauk Geologicznych)

Specjalista ds. ewaluacji:
dr Joanna Cent (Instytut Nauk o Środowisku)

Konsultanci ds. programów stażowych:

Biologia:
dr Małgorzata Opydo-Chanek (Instytut Zoologii)

Neurobiologia:
prof. dr hab. Grzegorz Hess (Instytut Zoologii)

Geografia: dr Elżbieta Gorczyca (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej)

E-gospodarka przestrzenna:
mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej)

Geologia:
dr hab. Mariusz Rospondek (Instytut Nauk Geologicznych)

Zarządzanie zasobami przyrody:
dr hab. Janusz Fyda (Instytut Nauk o Środowisku)

Specjalista ds. finansowo-administracyjnych:
mgr Dominika Dragosz-Kluska


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 1 202  647,65 zł. Kwota dofinansowania z EFS: 1 166 557,65 zł. Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój.